بيمه آتش سوزي

در بيمه آتش سوزي اموال و دارائيها در برابر خطر آتش سوزي و خطرات جانبي تحت پوشش قرار مي گيرند. خطرات تحت پوشش بيمه آتش سوزي به شرح ذيل مي باشند :

خطرات اصلي : آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه

خطرات تبعي ( اضافي ) : سيل و طغيان آب، زلزله، طوفان و تند باد، سقوط بهمن، سقوط هواپيما، هلي كوپتر، تركيدگي لوله هاي آب، ضايعات ناشي از برف و باران، سرقت با شكست حرز، شكست شيشه، نشت، ريزش و رانش زمين، برخورد اجسام خارجي، انفجار ظروف تحت فشار صنعتي و چندين خطر اضافي ديگر كه تحت پوشش قرار مي گيرند.

انواع پوششهاي اين نوع بيمه در 4 عنوان طبقه بندي مي شود :

الف) بيمه آتش سوزي واحدهاي مسكوني

در بيمه آتش سوزي منازل مسكوني ساختمان، تاسيسات و اثاثيه منزل و مشاعات و مشتركات تحت پوشش قرار مي گيرند ضمناً خطرات اضافي را مي توان با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد .

 بموجب قانون تملك آپارتمانها بيمه نمودن مجتمع هاي داراي هيئت مديره  ، اجباري است و در صورت عدم اخذ بيمه نامه  ، با وقوع خسارت  ، كل مسئوليت متوجه هيئت مديره بوده و بايستي  خسارت از طرف هيئت مديره پرداخت شود

ب) بيمه آتش سوزي مراكز صنعتي

در اين نوع از بيمه كليه ريسكهاي صنعتي كارخانجات   ، تحت پوشش خطرات آتش سوزي، انفجار و صاعقه و خطرات اضافي قرار مي گيرند. دارايي ها و اموالي كه در يك كارخانه مي توان بيمه كرد شامل ساختمانها، ماشين آلات، تاسيسات، موجودي مواد اوليه و مواد ساخته شده، ابزار آلات و تجهيزات، اثاثيه ثابت و لوازم اداري و غيره است. اين نوع دارائيها اعم از منقول و غير منقول را بايستي به قيمت روز بيمه نمود تا در هنگام پرداخت خسارت مشمول قاعده نسبي موضوع ماده 10 قانون بيمه نشود.

ج) بيمه آتش سوزي مراكز غير صنعتي

در اين نوع بيمه نامه مراكز تجاري از قبيل فروشگاهاي تجاري، تعميرگاه ها، اماكن عمومي، ساختمانهاي اداري، بنگاههاي معاملاتي، مراكز تفريحي و ورزشي تحت پوشش خطرات آتش سوزي و خطرات تبعي قرار مي گيرند. اين بيمه، ساختمان، تاسيسات، موجودي، اثاث ثابت و دكوراسيون آنها را شامل مي شود.

د) بيمه آتش سوزي انبارها (عمومي و اختصاصي)

اين بيمه نامه معمولاً براي انبارها و موجودي داخل آنها و به دو حالت ذيل صادر مي شود :

1) بيمه نامه با مبلغ بيمه شده ثابت:

در اين نوع بيمه نامه ، خسارتهاي ناشي از آتش سوزي بر اساس مبلغ مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارده به بيمه گذاران نسبت به سال بيمه شده جبران مي گردد .

2) بيمه نامه با مبلغ شناور (اظهار نامه اي) :

پيچيدگي فعاليتها و تنوع واحدهاي صنعتي و حجم مبادلات و كالاهايي كه هر روز به انبار وارد يا خارج ميشود و همچنين تورم قيمتها در مدت كوتاه ، باعث ميشود كه صاحبان صنايع و كالا به شكلي آنها را بيمه نمايند كه در صورت وقوع آتش سوزي ، سرمايه آنها از بين نرود. بر اساس اين بيمه نامه ، بيمه گذار موظف است در پايان هر 15 روز حداكثر موجودي مورد بيمه را طبق اسناد و دفاتر خود كتباً به بيمه گر اظهار نمايد